SD NEGERI 1 GUDANG

Telepon:0338452692

Alat Permainan Edukatif

Alat Permainan Edukatif

Beberapa alat permainan edukatif yang digunakan oleh para guru SDN 1 gudang guna membantu pembelajaran agar peserta didik senang dan gembira serta mampu memahami materi yang diberikan oleh para guru.

;